Padişah ile Akıllı Çocuk

Akıllı çocuk
Bir padişah tebdil (kıyafetini değiştirerek) gezerken ağlamakta olan bir çocuğa rastlar.

– Oğlum niye ağlıyorsun, diye sorar. Çocuk cevap verir:
– Annemin verdiği on parayı kaybettim de onun için ağlıyorum.
Padişah:
– Ağlama oğlum! Al sana ben daha çok veriyorum, diyerek çocuğa bir altın verir. Ama çocuk altını almaz. Padişah
taaccüp ederek (şaşırarak) sorar:
– Oğlum altını niçin almıyorsun?
– Annem darılır. Bu altını nereden buldun, diye sorar.
– Padişah verdi, dersin
– İnanmaz ki
– Neden inanmayacak?
– Padişah öyle bir altın vermez, verirse çok çok altın verir diye inanmaz.
Padişah çocuğun şu akıllı sözlerinden çok memnun olur ve onun başını okşayarak ona bir kese altın verir.

Bir yanıt yazın